רש"י על שופטים יג טו

רש"י על שופטים • פרק יג
ד • ה • ז • ח • יא • יב • טו • יז • יח • כג • כה • 


"נעצרה נא אותך" - נאסוף אותך אל הבית