רש"י על שופטים טו יט

רש"י על שופטים • פרק טו
ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יג • יד • טו • טז • יט • 


"את המכתש" - גומא שהשן יושבת בה עשויה כעין מכתשת

"עין הקורא" - מעין שבא על ידי זעקת הקורא אל ה'