רש"י על שופטים טו יג

רש"י על שופטים • פרק טו >>
ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יג • יד • טו • טז • יט • 


"לא כי אסור נאסרך" - לא נהרוג אותך כי אם אסור נאסרך