רש"י על שופטים טו יד

<< רש"י על שופטים • פרק טו >>
ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יג • יד • טו • טז • יט • 


"רוח ה'" - (תרגום) רוח גבורה מן קדם ה'

"אסוריו" - קשוריו