רש"י על שופטים טו ז

<< רש"י על שופטים • פרק טו >>
ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יג • יד • טו • טז • יט • 


"אם תעשון כזאת" - ושמא רגילין אתם בכך לתת אשתו של זה לזה