רש"י על שופטים טו ו

רש"י על שופטים • פרק טו >>
ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יג • יד • טו • טז • יט • 


"חתן התמני" - חתן הפלשתי אשר בתמנה (לעיל יד א)