רש"י על שופטים טו טו

<< רש"י על שופטים • פרק טו >>
ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יג • יד • טו • טז • יט • 


"טריה" - לחה וראיתי בספר רפואות שקורא ללחה שיוצא מן המכה טריה