רש"י על שופטים טו י

<< רש"י על שופטים • פרק טו
ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יג • יד • טו • טז • יט • 


"למה עליתם עלינו" - הלא עבדים אנחנו לכם

"לאסור את שמשון" - שתאסרוהו ותסגירוהו לנו