רש"י על שופטים טו טז

<< רש"י על שופטים • פרק טו
ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יג • יד • טו • טז • יט • 


"חמור חמורתים" - בלחי החמור לצבור צברים רבים (תרגום) בלועא דחמרא רמיתינון דגורין