רש"י על עזרא ט ט

<< רש"י על עזרא • פרק ט
א • ב • ג • ה • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • 


"כי עבדים אנחנו" - לדריוש מלך פרס

"לא עזבנו" - לא עזב אותנו

"ויט" - לשון מפעל כמו מטה הטה עלינו חסדו

"גדר" - שהיו גודרין גדר לשמור מצותיו