רש"י על עזרא ט ז

| רש"י על עזראפרק ט' • פסוק ז' | >>
א • ב • ג • ה • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"נתנו" - כמו נתננו דגש הנו"ן תחת חסרון נו"ן אחרת כמו (דברי הימים ב' י"ד) כי עליך נשענו כמו נשעננו (בראשית ל"ד) ונתנו את בנותינו כמו ונתננו

"כהיום הזה" - כמו שנראה היום הזה שכבר גלו עשרת השבטים ועדיין נשארו בבבל הרבה מן הגולים