רש"י על עזרא ט ב

<< רש"י על עזרא • פרק ט >>
א • ב • ג • ה • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • 


"והשרים" - של ישראל

"לאמר" - וכן אמרו לי היתה במעל הזה ראשונה שהם התחילו למעול מעל להתחתן בעובדי כוכבים הארצות