רש"י על עזרא ט ה

רש"י על עזרא • פרק ט
א • ב • ג • ה • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • 


"מתעניתי" - שלא אכלתי אותו יום