רש"י על עזרא ט ג

<< רש"י על עזרא • פרק ט
א • ב • ג • ה • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • 


"משומם" - עלוב ושומם כמו (יחזקאל ג) שבעת ימים משמים בתוכם