רש"י על עזרא ט יב

<< רש"י על עזרא • פרק ט >>
א • ב • ג • ה • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • 


"והורשתם" - את הארץ לבניכם עד עולם