רש"י על עזרא ט א

<< רש"י על עזרא • פרק ט >>
א • ב • ג • ה • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • 


"אלה" - דברים הללו אשר ספרו דתי המלך