רש"י על עזרא ט יג

<< רש"י על עזרא • פרק ט >>
א • ב • ג • ה • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • 


"ואחרי כל הבא עלינו" - אחרי כל המעשה הרע אשר הגיע עלינו במעשינו הרעים

"חשכת למטה מעונינו" - מנעת מעונותינו עד למטה שנפחת עונינו על כפרת גלותינו ויש לנו לפותרו בענין זה מנעת עצמך מלגבות ממנו כל עונינו וגבית ממנו למטה מן העונות ולא פרעת ממנו ככל חטאתינו