רש"י על מלכים ב כד טו

<< רש"י על מלכים ב • פרק כד >>
ג • ו • ז • יב • יד • טו • טז • יז • כ • 


"ואת אילי הארץ" - אלו חורי יהודה ובנימין וצדיקים היו עליהם הכתוב אומר (ירמיהוו כד ה) כתאנים הטובות האלה כן אכיר את גלות יהודה