רש"י על מלכים ב כד יב

רש"י על מלכים ב • פרק כד
ג • ו • ז • יב • יד • טו • טז • יז • כ • 


"ויצא יהויכין מלך יהודה על מלך בבל" - לעשות לו כרצונו ולא למלחמה