מ"ג מלכים ב כד טו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויגל את יהויכין בבלה ואת אם המלך ואת נשי המלך ואת סריסיו ואת אולי [אילי] הארץ הוליך גולה מירושלם בבלה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֶּגֶל אֶת יְהוֹיָכִין בָּבֶלָה וְאֶת אֵם הַמֶּלֶךְ וְאֶת נְשֵׁי הַמֶּלֶךְ וְאֶת סָרִיסָיו וְאֵת אולי [אֵילֵי] הָאָרֶץ הוֹלִיךְ גּוֹלָה מִירוּשָׁלַ‍ִם בָּבֶלָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֶּ֥גֶל אֶת־יְהוֹיָכִ֖ין בָּבֶ֑לָה וְאֶת־אֵ֣ם הַ֠מֶּ֠לֶךְ וְאֶת־נְשֵׁ֨י הַמֶּ֜לֶךְ וְאֶת־סָרִיסָ֗יו וְאֵת֙ אולי אֵילֵ֣י הָאָ֔רֶץ הוֹלִ֛יךְ גּוֹלָ֥ה מִירוּשָׁלַ֖͏ִם בָּבֶֽלָה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואת אילי הארץ" - אלו חורי יהודה ובנימין וצדיקים היו עליהם הכתוב אומר (ירמיהוו כד ה) כתאנים הטובות האלה כן אכיר את גלות יהודה