רש"י על מלכים ב כד יז

<< רש"י על מלכים ב • פרק כד
ג • ו • ז • יב • יד • טו • טז • יז • כ • 


"ויסב את שמו צדקיהו" - יה יצדיק עליך את הדין אם תמרוד בי (הוריות יא ב)