רש"י על מלכים ב כד כ

רש"י על מלכים ב • פרק כד
ג • ו • ז • יב • יד • טו • טז • יז • כ • 


"כי על אף ה' היתה וגו'" - לפיכך וימרוד צדקיהו במלך בבל נתן הקב"ה בלבו למרוד בו כדי שיגלה