רש"י על מלכים ב כד ג

רש"י על מלכים ב • פרק כד
ג • ו • ז • יב • יד • טו • טז • יז • כ • 


"אך על פי ה' היתה" - כל הרעה הבאה ביהודה על ידי הגדודים האלה