מ"ג ישעיהו לז יג


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: איה מלך חמת ומלך ארפד ומלך לעיר ספרוים הנע ועוה

מנוקד: אַיֵּה מֶלֶךְ חֲמָת וּמֶלֶךְ אַרְפָּד וּמֶלֶךְ לָעִיר סְפַרְוָיִם הֵנַע וְעִוָּה.

עם טעמים: אַיֵּ֤ה מֶֽלֶךְ־חֲמָת֙ וּמֶ֣לֶךְ אַרְפָּ֔ד וּמֶ֖לֶךְ לָעִ֣יר סְפַרְוָ֑יִם הֵנַ֖ע וְעִוָּֽה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הנע ועוה" - הניעהו ועוהו מלך אשור החריבם וטילטל' ממקומם

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"הנע ועוה", הניעם ממקומם לגולה, ועוה את גבול ארצם לבל יוכר בעתיד כמ"ש (למעלה י') ואסיר גבולות עמים ועתידותיהם שושתי, כמש"פ שם:


ביאור המילות

"ועוה". כמו ועוה פניה (למעלה כד א'):

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הנע ועוה" - הניעם ממקומם והעקימם

"לעיר ספרוים" - לפי שהיתה גדולה וחשובה אמר בה לעיר

מצודת ציון

"הנע" - מלשון הנעה

"ועוה" - מלשון עוות ועקום