מ"ג ישעיהו לז ט


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: וישמע על תרהקה מלך כוש לאמר יצא להלחם אתך וישמע וישלח מלאכים אל חזקיהו לאמר

מנוקד: וַיִּשְׁמַע עַל תִּרְהָקָה מֶלֶךְ כּוּשׁ לֵאמֹר יָצָא לְהִלָּחֵם אִתָּךְ וַיִּשְׁמַע וַיִּשְׁלַח מַלְאָכִים אֶל חִזְקִיָּהוּ לֵאמֹר.

עם טעמים: וַיִּשְׁמַ֗ע עַל־תִּרְהָ֤קָה מֶֽלֶךְ־כּוּשׁ֙ לֵאמֹ֔ר יָצָ֖א לְהִלָּחֵ֣ם אִתָּ֑ךְ וַיִּשְׁמַע֙ וַיִּשְׁלַ֣ח מַלְאָכִ֔ים אֶל־חִזְקִיָּ֖הוּ לֵאמֹֽר׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וישמע" - מלך אשור על תרהקה לאמר יצא תרהקה להלחם אתך

"וישמע וישלח מלאכים" - אין וישמע השני כמו וישמע הראשון הראשון ל' שמועה והשני ל' קבלה קבל דברי השלוחים וייטבו בעיניו לתת לב להסתלק מעל ירושלים להלחם תחלה עם כוש

"וישלח מלאכים אל חזקיהו" - להודיעו שאינו מסתלק לגמרי אלא ע"מ לשוב

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"וישמע על תרהקה", שמע זאת דרך ארעי מפי עוברים ושבים, כי היה השמועה "לאמר יצא להלחם" שעדן לא לחם עמו בפועל רק יצא ממדינתו על דעת להלחם אתו וכל זה הגם שלא היתה שמועה ברורה מ"מ "וישמע" והאמין לשמועה, (כנ"ל), "וישלח מלאכים" מבואר שאחר שראה שמוכרח לשוב לארצו, ידע שהעם לא ימרדו בחזקיהו, ורצה עכ"פ שחזקיהו ישלים עמו ויתן לו מס ויהיה לו עבד, וע"כ שלח שלוחים זאת הפעם אל חזקיהו לבדו, (כי לולא זאת למה שלח עתה, הלא טוב שיתיאש חזקיהו בתוך כך בחשבו שלא ישוב עליו וירפה מהכין תכסיסי מלחמה):


ביאור המילות

"וישמע, וישמע". ששמע וקבל הדברים:

הערות

ט וישמע וישמע כפול? למה שלח מלאכים אל חזקיהו הלא על ידי זה יכין את עצמו בתוך הימים למלחמה וטוב היה שלא יודיענו כי ישוב עליו שנית, למען יניח מעשות דבר?.

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"וישלח מלאכים" - שלח שוב לומר שאינו מסתלק לגמרי כ"א על מנת לשוב

"וישמע" - קבל דבריו והוטב בעיניו להלחם עמו תחילה

"על תרהקה" - על אודות תרהקה