רש"י על יחזקאל מד ל

<< רש"י על יחזקאל • פרק מד >>
ב • ג • ז • ח • י • יא • יב • טו • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 


"להניח" - אפושי"ר בלע"ז כמו (שמות ח') וינח בכל גבול מצרים