רש"י על יחזקאל מד כב

<< רש"י על יחזקאל • פרק מד
ב • ג • ז • ח • י • יא • יב • טו • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 


"כי אם בתולות" - יקחו הכהנים הגדולים אבל יש מן הכהנים אשר יקחו את האלמנה כגון הדיוטין וזהו מכהן יקחו יש מן הכהן שמותרין באלמנה מצאתי

"אשר תהיה אלמנה" - גמורה פרט לגרושה וחלוצה אע"פ שפנויה היא אסורה אף להדיוט