רש"י על יחזקאל מד כו

רש"י על יחזקאל • פרק מד >>
ב • ג • ז • ח • י • יא • יב • טו • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 


"ואחרי טהרתו" - אחר פרישתו מן המת כך שנויה במ"ק