רש"י על יחזקאל מד יא

<< רש"י על יחזקאל • פרק מד >>
ב • ג • ז • ח • י • יא • יב • טו • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 


"המה ישחטו את העולה" - עבודה הכשרה בזרים ובעבדים ובנשים