רש"י על יחזקאל מד יב

<< רש"י על יחזקאל • פרק מד
ב • ג • ז • ח • י • יא • יב • טו • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 


"למכשול עון" - כומרים לעכו"ם להמשיכם לכך