רש"י על יחזקאל מד י

רש"י על יחזקאל • פרק מד >>
ב • ג • ז • ח • י • יא • יב • טו • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 


"כי אם הלוים אשר רחקו וגו'" - כי אם כה תעשו להם הלוים אשר רחקו מעלי (ונעשו כומרים) ועכשיו חזרו בהם

"ונשאו עונם" - מגשת עוד אל מזבחי אל פקודות של שערי הבית פקודות קומנדישא"ש בלע"ז שומרים ושוטרים יהיו