רש"י על יחזקאל מד ח

<< | רש"י על יחזקאלפרק מ"ד • פסוק ח' |
ב • ג • ז • ח • י • יא • יב • טו • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ותשימון לשומרי משמרתי במקדשי לכם" - תשימון לכם לדעתכם במקדשי אנשים רוצחים שאינם ראויין להיות שומרי משמרתי