<< · מ"ג יחזקאל · מד · ל · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וראשית כל בכורי כל וכל תרומת כל מכל תרומותיכם לכהנים יהיה וראשית ערסותיכם תתנו לכהן להניח ברכה אל ביתך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְרֵאשִׁית כָּל בִּכּוּרֵי כֹל וְכָל תְּרוּמַת כֹּל מִכֹּל תְּרוּמוֹתֵיכֶם לַכֹּהֲנִים יִהְיֶה וְרֵאשִׁית עֲרִסוֹתֵיכֶם תִּתְּנוּ לַכֹּהֵן לְהָנִיחַ בְּרָכָה אֶל בֵּיתֶךָ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְרֵאשִׁית֩ כׇּל־בִּכּ֨וּרֵי כֹ֜ל וְכׇל־תְּר֣וּמַת כֹּ֗ל מִכֹּל֙ תְּרוּמ֣וֹתֵיכֶ֔ם לַכֹּהֲנִ֖ים יִהְיֶ֑ה וְרֵאשִׁ֤ית עֲרִסֽוֹתֵיכֶם֙ תִּתְּנ֣וּ לַכֹּהֵ֔ן לְהָנִ֥יחַ בְּרָכָ֖ה אֶל־בֵּיתֶֽךָ׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וְרֵישׁ כָּל בִּכּוּרֵי כּוֹלָא וְכָל אַפְרָשׁוּת כּוֹלָא מִכָּל אַפְרְשׁוּתֵיכוֹן לְכַהֲנַיָא יְהֵי וְרֵישׁ אַצְוָתְכוֹן תִּתְּנוּן לְכַהֲנָא לְאַשְׁרָאָה בִרְכְּתָא בְּבֵיתָךְ:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"להניח" - אפושי"ר בלע"ז כמו (שמות ח') וינח בכל גבול מצרים

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בכורי" - בשול התבואה יקרא בלשון בכור וכן ראשית בכורי אדמתך (שמות כ"ג)

"עריסותיכם" - ענין בצק ועיסה כמו מראשית עריסותיכם (במדבר י"ט)

"להניח" - מלשון הנחה 

מצודת דוד

"להניח ברכה" - כאומר אל ירע לבבכם בתת כל אלה לכהנים כי זה יהיה סיבה להשרות ברכה בביתך ולא יחסר העושר כי עוד יוסיף

"וראשית עריסותיכם" - חלק ראשון מעיסה עד שלא תאכלו ממנה ועל החלה יאמר

"וכל תרומת כל" - כל התרומות כולם בין דגן בין תירוש ויצהר

"מכל תרומותיכם" - מכל הדברים שאתם חייבים להפריש מהם תרומה

"וראשית" - הראשית מכל הדברים כולם שנתבכרו בבשול והם הבכורים

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וראשית כל", ראשית הגז ומתנות ותרומה ותרומת מעשר.

"ובכורי כל", ביכורים.

"וראשית עריסותיכם" חלה, ועי"כ "יונח ברכה אל ביתך" כמ"ש איש אשר יתן לכהן לו יהיה:  

<< · מ"ג יחזקאל · מד · ל · >>