רש"י על יחזקאל מד טו

רש"י על יחזקאל • פרק מד
ב • ג • ז • ח • י • יא • יב • טו • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 


"והכהנים הלוים" - משבט לוי

"בני צדוק" - לפי שהיה כ"ג ששימש ראשון במקדש בימי שלמה נקראו על שמו

"בתעות" - קנאינשר"ר בלע"ז