רש"י על יהושע יג ח

רש"י על יהושע • פרק יג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • יב • יט • כה • כז • כח • 


"עמו הראובני והגדי" - עם חצי הראשון של מנשה הראובני והגדי לקחו נחלתם