רש"י על יהושע יג ט

<< רש"י על יהושע • פרק יג
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • יב • יט • כה • כז • כח • 


"מערוער אשר על שפת וגו'" - מונה והולך כל ארץ עבר הירדן ואחר כך מפרש גבול כל שבט ושבט ויתן משה למטה פלוני ופלוני