רש"י על יהושע יג ו

<< רש"י על יהושע • פרק יג
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • יב • יט • כה • כז • כח • 


"אנכי אורישם" - אחרי מותך

"הפלה לישראל בנחלה" - ויכבוש לאחר זמן כל שבט ושבט מה שנפל בגורלו