רש"י על יהושע יג א

<< רש"י על יהושע • פרק יג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • יב • יט • כה • כז • כח • 


"והארץ נשארה הרבה מאד" - ממה שאמרתי לאברהם נשארה לרשתה שלא נכבשה