רש"י על יהושע יג יט

רש"י על יהושע • פרק יג
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • יב • יט • כה • כז • כח • 


"בהר העמק" - בטורא דמישרא