רש"י על יהושע יג ד

<< רש"י על יהושע • פרק יג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • יב • יט • כה • כז • כח • 


"מתימן כל ארץ הכנעני" - פסוק ראשון מנה מצד הדרומי מן המזרח למערב וזה מונה את רוחב אותו המקצוע הנותר לכבוש כמה הוא מן הדרום לצפון

"מתימן כל ארץ הכנעני" - מתימן זו מעזה לצידונים עד אפקה עד האמורי