רש"י על יהושע יג כח

<< רש"י על יהושע • פרק יג
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • יב • יט • כה • כז • כח • 


"הערים וחצריהם" - הערים המוקפות חומה

"וחצריהם" - ערי הפרזי בלא חומה