רש"י על יהושע ח ז

<< רש"י על יהושע • פרק ח
ב • ו • ז • ט • י • יב • יג • יד • טו • יח • כ • כב • ל • לב • לג • 


"והורשתם" - ותתרכון