רש"י על יהושע ח לג

<< רש"י על יהושע • פרק ח
ב • ו • ז • ט • י • יב • יג • יד • טו • יח • כ • כב • ל • לב • לג • 


"לברך את העם ישראל בראשונה" - להקדים ברכות לקללות ברוך האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה