רש"י על יהושע ח יח

| רש"י על יהושעפרק ח' • פסוק י"ח |
ב • ו • ז • ט • י • יב • יג • יד • טו • יח • כ • כב • ל • לב • לג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"נטה בכידון" - הוא היה סימן לאורב לצאת מן המארב בראותו הכידון נטוי על העיר כידון שפיד"ו בלע"ז