רש"י על יהושע ח ט

רש"י על יהושע • פרק ח >>
ב • ו • ז • ט • י • יב • יג • יד • טו • יח • כ • כב • ל • לב • לג • 


"מים לעי" - שהעי מקדם לבית אל ובית אל מים לעי

"וילן יהושוע בתוך העם" - להיות נכון בהשכמת הבקר