רש"י על יהושע ח יב

רש"י על יהושע • פרק ח >>
ב • ו • ז • ט • י • יב • יג • יד • טו • יח • כ • כב • ל • לב • לג • 


"ויקח כחמשת אלפים איש" - אורב אחר אורב אחד קרוב לעיר מחבירו