רש"י על יהושע ח ל

| רש"י על יהושעפרק ח' • פסוק ל' |
ב • ו • ז • ט • י • יב • יג • יד • טו • יח • כ • כב • ל • לב • לג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"אז יבנה וגו'" - פרשה זו כתובה ע"ד מוקדם ומאוחר שמיום שעברו את הירדן עשה כן