רש"י על יהושע ח י

<< רש"י על יהושע • פרק ח
ב • ו • ז • ט • י • יב • יג • יד • טו • יח • כ • כב • ל • לב • לג • 


"ויעל הוא" - כמו שאמר לו המקום אם הוא עובר לפניהם עוברין ואם לאו אין עוברין