רש"י על דברי הימים ב כט לו

| רש"י על דברי הימים בפרק כ"ט • פסוק ל"ו |
ג • ה • ז • יא • טז • יז • יט • כא • כד • כה • כו • ל • לא • לג • לד • לו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"על ההכין האלהים לעם" - לעבדו ולעשות רצונו דוגמא דלמטה (ל' פסוק י') כל לבבו הכין לדרוש וגו' וגם שמחו כי בפתאום היה הדבר עליהם בשנה ראשונה למלכו לשוב אל ה' ושבו מיד