רש"י על דברי הימים ב כט ז

| רש"י על דברי הימים בפרק כ"ט • פסוק ז' |
ג • ה • ז • יא • טז • יז • יט • כא • כד • כה • כו • ל • לא • לג • לד • לו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ויכבו את הנרות וקטרת לא הקטירו ועולה לא העלו בקדש לאלהי ישראל" - אבל לאלהים אחרים עשו במות לכל עיר ועיר לקטר להם